Rýchly internet: Nástup-e-médií!

JEDNODUCHÝ, RÝCHLY A POHODLNÝ INTERNET

satellite Rýchly internet charakteristický svojou veľkou kapacitou prenosu dát, zvuku, hlasu a obrazov, je synonymom pohodlného používania internetu. Umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k nespočetným ponukám na „svetovej sieti“: výmena e-mailov alebo dokumentov, diskusie, konverzácie prostredníctvom webových kamier, prezeranie miliónov webových lokalít, nákup cez internet, prezeranie fotografií, filmov, klipov, videí alebo televíznych programov a pod.

 

FILMY JE MOŽNÉ PREBRAŤ ZA NIEKOĽKO MINÚT!

video Rýchle internetové pripojenie 6 Mbit/s* (megabitov za sekundu) umožňuje prebrať hudobnú nahrávku za iba 5 až 6 sekúnd, videoklip za menej ako 30 sekúnd a dvojhodinový film za menej ako štvrťhodiny (hodinu ak ide o film vo formáte HD (vysoké rozlíšenie)).*Mbit/s: Megabity za sekundu predstavujú jednotku na meranie teoretického toku prenesených dát medzi internetom a počítačom. Táto jednotka predstavuje počet informačných jednotiek (bit) prenesených za každú sekundu a meraných v miliónoch (Mbit/s).

 

DESAŤTISÍCE SLOVÁKOV NEMAJÚ PRÍSTUP K INTERNETU

map Napriek tomu, že územie Slovenska je značne pokryté sieťou ADSL, desaťtisíce obyvateľov, ktorí bývajú hlavne na vidieku, nemajú prístup k rýchlemu pripojeniu na internet a sú tak ochudobnení o jeden z už neodmysliteľných nástrojov na získavanie informácií a udržiavanie kontaktu s inými a s celým svetom: sieť Internet.
Desaťtisíce obyvateľov postihnutých fenoménom digital divide**. Riešením pre všetkých je Konnect.
*ADSL (skratka z anglického Asymmetric Digital Subscriber Line) je digitálna komunikačná technológia, ktorá využíva telefónnu linku na prenos a príjem údajov v digitálnej forme
**Tento výraz v preklade znamená „digitálna priepasť”, t.j. nedostupnosť pripojenia k sieti Internet. Verejnosti bola po prvýkrát predstavená v roku 1997 americkým viceprezidentom Al Goreom.

 

MIMOZEMSKÉ RIEŠENIE!  

internet Konnect je prístup k rýchlemu satelitnému internetu „kdekoľvek a pre všetkých“. Obyvateľom žijúcim v oblastiach, ktoré nie sú pokryté pozemnými sieťami, ponúka pripojenia s rýchlosťou 50 Mbps pri preberaní dát a 6 Mbps pri odosielaní dát, čím sa výraznou mierou vyrovná výkonnostiam ADSL. Vďaka Konnect už nikto nemusí platiť vysoké faktúry za internet a každý má okamžite prístup k rýchlemu internetu. Nie je potrebná ani telefónna linka ani inštalácia žiadneho doplnkového softvéru. Na pripojenie k internetu stačí individuálna parabola a modem pripojený k počítaču – toto riešenie preklenie digitálnu priepasť a zbaví vás izolácie.