Vybrali ste si Konnect

4 kroky k objednávke

Žiadam, aby ma
kontaktoval poradca
za účelom výberu balíka.

Dostal som súpravu
antény Konnect.

Nainštalujem si súpravu sám
alebo požiadam o inštaláciu
oprávneným inštalatérom

Využívam rýchly internet

Dovoľte, aby vás kontaktoval
KONTAKTOVAL poradca SOFTELU

*Za účelom registrácie vašej objednávky je potrebné vyplniť všetky políčka

Ste už našim zákazníkom?
Kontaktujte vášho distribútora...

Ak chcete objaviť formuláre Konnect, nezabudnite ich na distribútorovi spoločnosti Konnect